کمباین های لکسیون کلاس آلمان

راحتی، بهره وری، دقت و قابلیت اطمینان


شرکت کلاس آلمان بیش از هشت سال را به توسعه ترکیب‌های جدید کمباین سری LEXION 8000-7000 اختصاص داده است