بازرگانی خارجی

1- واردات

- واردات نهاده های دامی

- واردات گوشت منجمد دام سبک

- واردات گوشت منجمد دام سنگین

- واردات گوشت گرم گوسفندی

- واردات مرغ منجمد

- واردات محصولات کشاورزی( پیاز و...)

- واردات ماشین آلات کشاورزی

2- صادرات

- صادرات محصولات کشاورزی