داخلی


اخبار اقتصادی


ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی؛ پروژه عظیم و ماندگار شرکت سرمایه گذاری جاهد

ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی؛ پروژه عظیم و ماندگار شرکت سرمایه گذاری جاهد

شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد که سابقه احداث هر دو بنای فعلی وزارت جهاد کشاورزی را در کارنامه خود دارد هم اکنون درحال اجرای عملیات پروژه احداث ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی است.

گزارش روند پیشرفت پروژه ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی در نیمه اول خرداد 1403

گزارش روند پیشرفت پروژه ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی در نیمه اول خرداد 1403

در راستای تلاش های شرکت سرمایه گذاری جاهد برای اجرای پروژه احداث ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی، مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جاهد از اتصال انشعاب برق 4 مگاواتی ساختمان های وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.