اخبار


ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی؛ پروژه عظیم و ماندگار شرکت سرمایه گذاری جاهد

ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی؛ پروژه عظیم و ماندگار شرکت سرمایه گذاری جاهد

شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد که سابقه احداث هر دو بنای فعلی وزارت جهاد کشاورزی را در کارنامه خود دارد هم اکنون درحال اجرای عملیات پروژه احداث ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی است.

فراخوان خرید مقدار 200  تن گوشت گوساله منجمد پاکستانی وارداتی

فراخوان خرید مقدار 200 تن گوشت گوساله منجمد پاکستانی وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 200 تن گوشت گوساله منجمد پاکستانی وارداتی برگزار کند.

فراخوان خرید 1000 تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی

فراخوان خرید 1000 تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری هزار تن گوشت گوسفندی منجمد مغولستانی وارداتی برگزار کند.