عمرانی


پروژه های پیمانکاری

- ساختمان شماره 1 وزارت جهاد کشاورزی در زمینی به مساحت 2956 مترمربع و با زیربنای 27000 مترمربع و بصورت اسکلت فلزی و در 13 طبقه – 8 طبقه اداری و 5 طبقه زیرزمین – احداث شد. عملیات اجرای این پروژه در سال 1393 آغاز شد و در سال 1396 مورد بهره برداری قرار گرفت.

- ساختمان شماره 3 وزارت جهاد کشاورزی در زمینی به مساحت 1887 مترمربع و با زیربنای 27500 مترمربع و بصورت اسکلت بتنی در 22 طبقه – 16 طبقه اداری و 6 طبقه منفی – احداث شد. عملیات اجرای این پروژه در سال 1393 آغاز شد و در سال 1396 مورد بهره برداری قرار گرفته است.

- ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی در زمینی به مساحت 3179 مترمربع بصورت اسکلت فلزی در 17 طبقه – 12 طبقه اداری و 5 طبقه منفی – درحال ساخت است. عملیات اجرای این پروژه در سال 1402 آغاز شد و قرار است این پروژه اوائل سال 1405 به بهره برداری برسد.

پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری

ایجاد ارزش افزوده با تهیه طرح های توجیهی و مطالعات سرمایه گذاری (F.S) و اجرای پروژه های سرمایه گذاری در املاک مالکیتی شرکت سرمایه گذاری جاهد یا مشارکتی با شرکت های وابسته به موسسه جهاد استقلال در بیش از 86000 مترمربع از مستغلات موجود در کل کشور